Adresas: 
Daugų g. 8, Alytus
Tel.: 315-76560

El. paštas: 
ldgirinukas@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.ldgirinukas.eu

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Teikiamos paslaugos

Specializuota pagalba stiprinant vaiko sveikatą lopšelyje-darželyje „Girinukas“:

  •   Logopedas teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ar bendravimo sutrikimų. Padeda specialiųjų poreikių vaikui adaptuotis grupėje, skatina jo bendravimą su kitais vaikais. Tiria vaikų kalbą, pildo kalbos korteles ir kitą dokumentaciją. Bendrauja su grupių pedagogais, vaikų tėvais.
  •   Masažuotojas atlieka vaikams gydytojo paskirtą masažą, derina masažą su kitomis gydomosiomis procedūromis. Supažindina tėvus su masažo atlikimo procedūromis.
  •   Kineziterapeuto padėjėjas atlieka vaikams gydomosios mankštos užsiėmimus pagal gydytojo rekomendaciją ir teikia informaciją tėvams apie mankštų tęstinumą namuose.
  •    Plaukimo instruktorius formuoja plaukimo įgūdžius, gerina fizinio pasirengimo lygį, derina plaukimą su kitomis gydomosiomis procedūromis. Vertina vaikų fizinį parengtumą. Gautus rezultatus lygina su praėjusių metų rodikliais, numato būdus šiam procesui gerinti.
  •   Auklėtojai gerbia vaiką kaip asmenybę, puoselėja jo savitumus. Turi laiku pastebėti vaiko fizinės ar psichikos sveikatos sutrikimus. Bendradarbiauja su auklėtinių tėvais. Sudaro aplinką tinkamą vaikų sveikatai saugoti. Pažįsta kiekvieną vaiką, jo temperamentą bei charakterį ir atsižvelgia į tai. Suteikia laisvę ugdant ir tobulinant jo individualius, socialinius, dvasinius, fizinius, intelektinius gebėjimus.