Adresas: 
Daugų g. 8, Alytus
Tel.: 315-76560

El. paštas: 
ldgirinukas@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.ldgirinukas.eu

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos

Įstaigos pedagogai ugdymo procesą organizuoja pagal šias programas:

  • Įstaigos parengta ir įgyvendinama Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ ikimokyklinio ugdymo(si) programa. Programos prioritetinė kryptis - sveikos gyvensenos ugdymas.
  • Įgyvendinama „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, kurios pagalba, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.
  • Įgyvendinama įstaigos sveikatingumo ugdymo programa “Auk, judėk ir tobulėk”, kurios pagrindinis tikslas - siekti holistinio požiūrio į vaikų sveikatą, organizuojant įvairiapusišką sveikatinimo veiklą įstaigoje, taip sudarant prielaidas tolesniam sėkmingam vaiko ugdymuisi mokykloje.
  •  Dirbama pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programą.

 

Tobulindamos sveikatingumo ugdymą, auklėtojos rengia individualius grupių sveikatingumo projektus. Juos integravus į bendrąją lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą siekiama padėti vaikams suvokti, kad sveikata yra vertybė, ugdyti atsakomybę už ją, skatinti vaikų savęs pažinimą.